Witamy w systemy.wroclaw.pl!

Nasza firma w niedługim czasie przymierza się do projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Obecnie wykonujemy na terenie całej Polski w tym również dla budynków zlokalizowanych na terenie Wrocławia projektowaną charakterystykę energetyczną która jest wymagana na potrzeby projektów budowlanych. Firma Charakterystyka Energetyczna Budynków - CEB.COM.PL głównie na podstawie obliczeń i badań kamerą termowizyjną zajmuje się obecnie oceną energetyczną budynków. Dodatkowo dokonujemy kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia klimatyzacji budynków.

Aktualnie wykonywane usługi:

świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne czyli dokument certyfikujący energetycznie budynek, jest wymagane dla budynków i lokali przy sprzedaży/wynajmowaniu i należy je dołączyć do aktu notarialnego przy transakcji. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat.

audyt energetyczny

Audyt energetyczny ma zadanie wyznaczyć warianty termomodernizacji budynku a tym samym zmniejszenia (min. 25%) strat energii potrzebnej do ogrzewania i przygotowania w ciepłej wody użytkowej w budynku. Audyt energetyczny przedstawia się i sporządza w postaci szczegółowego raportu zgodnym z aktualnymi przepisami budowlanymi i rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Infrastruktury

audyt remontowy

Audyt remontowy jest przeznaczony dla budynków wielorodzinnych i jest skierowany do osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych z przewagą osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu budowlanego z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych mieszkalnych budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynków to dokument który wymagany jest przez nadzór budowlany przy staraniu się o pozwolenie na budowę i którym należy dołączyć na etapie projektu nowo powstającego, przebudowywanego lub dobudowywanego budynku. Dokument ten ma zadanie tak dopasować wszystkie systemy biorące udział w ogrzewaniu budynku oraz przegrody zewnętrzne budynku tak aby spełniały wymagania techniczne aktualnie obowiązujące. W projektowanej charakterystyce energetycznej porównuje (szuka się) się ekonomicznie i ekologicznie alternatywne źródła ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Badania termowizyjne

Dzięki badaniom termowizyjnym możemy sprawdzić m.in.: stan przegród zewnętrznych pod względem budowlanym i energetycznym z lokalizacją mostków termicznych. Dzięki temu baniu możemy wykryć obszary o obniżonych właściwości termicznych przegród zewnętrznych takie jak: pęknięcia ścian, nieprawidłowe osadzenie okien i drzwi, nieprawidłowego wykonania ciągłości izolacji wewnętrznych rur instalacji centralnego ogrzewania które to mogły zostać ukryte pod zewnętrzną warstwą tynku.

kontrola systemów ogrzewania i chłodzenia

Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków jest wyszczególniona w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 która to wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku. Zarządca lub właściciel budynku są zobowiązani zgłaszać do kontroli systemy ogrzewania i systemy chłodzenia (klimatyzacje) w budynkach w czasie ich użytkowania.

Kontakt

Aleksander Sudoł

Free Web Hosting